© www.zesoft.ch Alex Zehnder
Offiziersgesellschaft Winterthur und Umgebung seit 1806

Kontakt

Offiziersgesellschaft Winterthur und Umgebung

Postfach 2173

8401 Winterthur

 

Präsident:

Oberstlt Reto Gattiker

E-Mail

 

 

 

 

Vizepräsident:

MajThomas Gross

E-Mail

Obmann der Deligierten:

Fach Of (Hptm) Marc Bösch

E-Mail

 

 

 

Aktuar:

Maj Andreas Ledermann

E-Mail

Webmaster:

Oblt Cornel Fürer

E-Mail

 

 

 

C Mitgliederwesen :

Hptm Andrea Lee

E-Mail

Quästor:

Hptm Roman Angst

E-Mail

 

 

 

 

C Schiesswesen: 

Hptm Daniel Weidemann

E-Mail


Beisitzer:

Oberstlt i Gst Tenzin Lamdark

E-Mail